Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri ve tedavisi

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri ve tedavisi 2019-2020

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri ve tedavisi, Serviks, Rahim Ağzı Kanseri, Pap smear, Pap smear testi, Cin1, Cin2, Cin3, Genital Siğil, HPV virüsü, HPV Türkiye 2019

HPV FORUM SİĞİL FORUM
HPV den Siğilden Kurtulanlar Yenenler.

Serviks kanseri nedir? Tedavisi nedir?

Serviks kanseri bir vakitler dünyada kadınlar arasında kanser temaslı ölümlerin en sık sebeplerinden biriydi.

T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi bilgilerine göre 2008 senesinde serviks kanserinin görülme sıklığı yüz binde 4.1’dir. Yine Globacan (WHO) bilgilerine göre 2008 senesinde Türkiye’de 1443 bayanın serviks kanseri tespiti aldığı ve 556 bayanın serviks kanserinden öldüğü ön görü edilmektedir.

Erken devrede yakalanmış serviks kanserli kadınların tanı konduktan ileri 5 senelik sağ kalımları %92 gibi yüksek düzeylerdedir.

Serviks kanseri, aşağı yukarı %20 oranda 65 yaş üzeri kadınlarda tespit edilmesine karşın kadınları daha çok 30’lu 40’lı ve 50’li yaşlarda tesirleyecektir.

Serviks kanserinin iki ana tarzı vardır; skuamoz hücreli karsinom ve adenokarsinom. Skuamoz hücreli karsinom genelde serviksin dış yüzeyinde belirleme edilen skuamöz hücreli epitelyum hücrelerinden köken alır.
Adenokarsinom, tarzık olarak serviksin üst seviyelerinde lokalize olmuş glandüler hücrelerden köken alır ki bu hal rutin tarama metodlarıyla tespit edilebilmesini güçleştirmektedir.

Jinekolojik Onkoloğun Rolü

Jinekolojik Onkologlar jinekolojik kanserlerin kapsamlı yönetiminde eğitim almış kişilerdir. Esasında serviks kanserli bayanın tedavi ve bakımını tespitten cerrahiye ve kemoterapiye kadar sağkalım süresince palyatif bakımı koordine ederler. Medikal onkolog, patolog, radyolog, klinisyen, hemşire ve kalıtsal eksperlerinden meydana gelen bütün kanser bakım takımının kaptanı olarak rol oynarlar.

Hastalar, Hasta Yakınları ve Hayatta Kalanlar

Risk faktörleri ve semptomlardan meydana gelen genel bir bilgilendirme edininiz ve hekiminiz siz ya da sevdiğiniz kişide serviks kanserinden şüphelenirse ne yapmanız gerekliliğini öğreniniz. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nin serviks kanseri ile mücadele edenler amacıyla rahim ağzı kanseri taraması ve HPV aşıları konularında önerileri vardır.

Serviks Kanseri Nedir?

Serviks kanseri serviks olarak adlandırılan, rahmin alt alanının (rahim ağzı) kanseridir. Serviks, rahmin vajinaya açılan ve doğum sırasında genişleyen alanıdır.

Serviks kanseri kadınlar arasındaki en ölümcül kanserdir ve ilerlemekte olan ülkelerde sıklığını sürdürmektedir. Erken devrede yakalanmış serviks kanserli kadınların tanı konduktan ileri 5 senelik sağ kalımları %92 gibi yüksek düzeylerdedir. Serviks kanseri sonuçlarındaki ilerlemenin ana namacıylai kanser evveli hücrelerin erken tespitini gerçekleştiren Pap smear testidir. Serviks kanseri, aşağı yukarı %20 oranda 65 yaş üzeri kadınlarda tespit edilmesine karşın kadınları daha çok 30’lu 40’lı ve 50’li yaşlarda tesirleyecektir.

HPV enfeksiyonu gerektiğince

Serviks Kanseri, uzun süren, inatçı yüksek riskli HPV enfeksiyonu neticesi oluşmaktadır. HPV enfeksiyonu gerektiğince sıktır; cinsel aktif insanların fazlası enfektedir. Halbuki fazlası HPV enfeksiyonu semptom vermez ve serviks kanserine ilerlemez.

Yaklaşık olarak 13 HPV tarzı yüksek risk ve serviks kanserine yol açabilen olarak belirlenmiştir.

HPV 16 ve 18 Türkiye’de servikal kanserlerle temaslı en sık görülen iki yüksek risk HPV tarzıdir.
Pap smear ve HPV testi ile serviks kanser tehlikesini azaltmak kolaydır. Pap testte servikal hücrelerden bir numune alınır ve bunlarda anormallik olup olmadığı belirlenir.

Anormal Pap smear sonuçları

Anormal Pap smear sonuçları, ya kanser evveli farklılık ya da kanseri meydana ekleyebilecek serviks biyopsisi gibi ileri araştırma gerektirebilir. Çoğu serviks kanseri daha evvelce Pap smear yaptırmamış kadınlarda meydana çıkmaktadır. Bu vakalarda kanser evveli hücrelerin yakalanıp tedavi edilmeden evvelce kansere ilerlemeye devreleri varken Pap smear alınmadığından kanser yakalanamamıştır. HPV testleri rastgele bir yüksek risk HPV tarzınin olup olmadığını belirleyerek kanser riski amacıyla ileri izleme imkan vermektedir.

Risk Faktörleri

Hemen derhal bütün serviks kanser vakalarındaki faktör şu anda HPV olarak bilinmektedir. HPV ile enfekte fazlası insan buna bağlı ciddi sorunlar yaşamaz fakat çok ufak bir yüzdede kanser gelişebilir. HPV; ağız, boğaz, vajen, vulva ve serviks kanseri gibi bir çok kanser tarzınin meydana çıkma ihtimalini arttırır.
Aşağıdaki özellikleri belirleme edilen kadınlarda serviks kanseri ilerleme mümkünlülüğü çokdır:

HPV tespiti konmuş kadınlar

HPV aşısı yaptırmamış kadınlar Prekanseröz lezyonlar amacıyla derli toplu Pap smear yaptırmamış kadınlar
Anormal Pap smear neticesi olan ya da kanser evveli servikal hücre farklıikleri tanısı hikayesi olan kadınlar
Daha evvelce serviks kanseri hikayesi olan kadınlar.

HPV infeksiyonu tehlikesinin yükselmesine namacıyla olan aniden çok cinsel partneri belirleme edilen kadınlar
Yüksek riskli cinsel aktivitede belirleme edilen partneri olan kadınlar (Örneğin, bir çiftteki rastgele bir partner fazlası partner ile temasa girerse, çifti meydana getiren heriki partnerin de HPV enfeksiyonu riski bulunmaktadır)
Erken yaşta ilk cinsel temassinde belirleme edilen kadınlar.

Otoimmün bir hali, HIV enfeksiyonu ya da Bağışıklık düzeneğinin zayıflatan rastgele bir hali olan kadınlar. Zayıf bir bağışıklık sistemi kadında HPV enfeksiyonu ilerleme ihtimalini artırarak serviks kanseri ilerleme tehlikesini arttırır.
Sigara kullanan kadınlar

Belirtiler

Serviks kanserinin erken evrelerinde tarzık olarak belirti yoktur. En erken belirti büyük ihtimalle rutin jinekolojik muayene sırasında saptanan anormal Pap smear neticesi olacaktır. Serviks kanseri gerektiğince yavaş gelişir, böylelikle belirtisiz devre seneler sürebilir. Pap smearda anormal hücrelerin belirleme edildiği evre yüzde yüz tedavi edilebilir evredir.

İlerlemiş serviks kanserleri genel olarak en sık derli toplu Pap smear testi yaptırmayan ya da anormal Pap smear neticesi alıp takiplere devam etmemiş kadınlarda görülür.
Serviks kanseri geliştikçe kadınlarda alttaki açıklanan meydana çıkacaktır:

Adet arası kanama, cinsel temas ardından kanama ya da menopoz ardından kanama gibi anormal vajinal kanama. Bununla beraber anormal vajinal kanamaya diğer haller da yol açabilir.
Sulu, pembe, nefes ve sürekli olan vajinal akıntı
Normalden daha çok kanama olan ve daha uzun süren adet devreleri

Mesane, barsaklar, akciğerler ya da karaciğere yasenemış çok ileri düzeydeki serviks kanseri vakaları alttaki belirtiları gösterecektir:

Sırt ağrısı
Kemik ağrısı ve kırıklar
Yorgunluk, bitkinlik
Vajinadan idrar ve dışkı kaçağı
Bacak ağrısı
İştah kaybı
Pelvik ağrı
Şişmiş ayaklar
Kilo kaybı

Jinokolog Onkoloğunuza Başvuru

Eğer siz ve hekiminiz serviks kanseri olduğunuzdan endişeleniyorsanız, bir jinekolojik onkoloğa danışmanız ya da konsülte edilmeniz kritik ciddiye sahiptir.

Bu doküman hastalar amacıyla serviks kanseri ile alakalı güncel bilimsel veri ve eksper görüşlerini özetleyen yardımcı bir kaynak olarak tasarlanmıştır. Buradaki bilgilendirmeler özel tedavi kursu olmadığı gibi cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi diğer kabul edilebilir tedavi yöntemlerini dışlayıcı bir kalite de taşımamaktadır. Tedavi şeçenekleri, bütün dünyada çevresel kaynaklar ve bireysel gereksinim ve tehlikeler göz önünde bulundurularal şekillenir.

Hangi Bilgilendirme Sizi İlk Randevunuza Yöneltti?

Jinekolojik onkoloğunuzla olan ilk randevunuzda, moral desteği amacıyla ve bütün soruları hatırlayabilmek ya da notlar alabilmek amacıyla bir arkadaşınızı ya da akrabanızı yanınızda getirmek isteyebilirsiniz.
Hem de getirmeniz gereken diğer şeyler:

Hastalığınızla alakalı tespit ya da incelemeyle alakalı daha evvelce yapılmış araştırmaların raporları:
En son oluşturulan biyopsi ya da Pap smear neticesi
Ultrason, BT, MR gibi radyolojik araştırma sonuçları
Daha evvelce göründüğünüz hekim ya da sıhhat sunucularının kayıtları ya da notları

Şu anda alabilmekta olduğunuz destek ya da tıbbi tedavi listesi
Jinekolojik ve doğumsal hikayeyi de sahibi olan almış olduğunuz güncel tıbbi ve cerrahi tedavi listesi
Kanser hikayesi olan aile bireylerini de sahibi olan aile hikayesi
Jinekolojik onkoloğunuza soracağınız soruların listesi
Sıhhat sigortası bilgileriniz

Doktorunuz, tekrardan dşayetlendirme ya da diğer bir patoloğun fikrini alabilmek amacıyla patoloji slaytlarını ya da radyolojik görüntüleme yöntemlerinin CD kopyasını sizden isteyebilir.

Jinekolojik Onkoloğunuz Tedavi Şeklini Belirlemede Hangi Testleri Uygulamalı?

İlk ismim serviks kanseri tespitini doğrulamak ve hangi evrede olduğunu saptamaktir. Serviks kanseri tespiti patoloğun mikroskopta dşayetlenirebilmesi amacıyla serviksten biyopsi almayı gerektirir. Bu biyopsi muayenehane şartlarında ya da ameliyathane şartlarında yapılabilir.

Doktorunuz sizin amacıyla hangi seçeneğin en ideal olacağını dşayetlendirecektir. Serviks kanseri evrelemesi, kanserin bedentaki yaseneımını ve serviks dışındaki bir beden alanına sıçrama olup olmadığını tanımlamanın standardize edilmiş bir yoludur. Serviks kanseri evrelemesi radyolojik çalışma ve mümkün diğer tanısal testlere ek olarak pelvik ve rektal muayeneye dayanır. Jinekolojik onkoloğunuz kanser evresine, sahip olunan sıhhat halinize ve şayet idealsa çocuk isteğinize bağlı olarak tedavi önerecektir.

Ek Testler

Serviks kanserinde evreyi saptamak amacıyla ileri araştırmaler gerekebilir. Konsültasyon sırasında jinekolojik onkoloğunuz ek testler isteyebilir. Serviks kanseri tanısal çalışması sırasında en sık dilenen test ve işlemler:

Rektovajinal muayene;

makad ve vajinal bölgenin aynı anda muayene edildiği, muayenehane koşullarında yapılabilen kolay bir pelvik muayene biçimidir. Doktorunuzun serviks kanserinin serviksi geride bıraktığımız yaseneımı olup olmadığını anlamasına yardımcı olur.

BT ya da BAT taraması; ilaveten bilgisayarlı tomografi ya da bilgisayarlı aksiyal tomografi olarak da adlandırılır. BT taraması yapılması amacıyla radyoopak bir maddenin içilmesi yada damardan enjekte edilmesi gerekmektedir. Bu madde x ışınınında organların daha iyi görüntülenmesini sağlar.

MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) taraması; bazı durumlarda NMRG (Nükleer Manyetik Rezonans Görüntüleme) olarak da adlandırılır. Bu işlem bedentaki mekanları görüntülemede manyetik radyo dalgaları ve bilgisayar kullanır.

PET (Pozitrom Emisyon Tomografi) taraması; bu işlemde damar amacıylae radyoaktif glukoz enjekte edilir. PET’te, glukozun yüksek oranda kullanıldığı beden mekanları belirlenir. PET görüntülerinde kanser hücreleri daha parlak görünür zira kanser hücreleri normal hücrelerden daha aktiftir ve daha çok glukoz kullanır.
Kanserin meme ya da akciğerlere yaseneımını saptamak amacıyla akciğer filmleri.

Kan sayımı, böbrek işlevlerini ve temaslı organların işlevlerini dşayetlendiren kan testleri.
Sistoskopi; ince bir kamera sayesinde idrar torbasının amacıylai dşayetlendirmek üzere oluşturulan, ayaktan oluşturulan bir işlem. Eğer kanserin idrar torbasına yasenedığı ya da böbrek ile idrar torbası arasındaki israr akışında bir tıkanıklık şüphesi varsa hekiminiz bu testi önerecektir. Sistoskopi kullanılarak biyopsi de alınabilmektedir.

Proktoskopi;

anal ve rektal kanalı görmeye yarayan ve ince bir kamera sarfedilen diğer bir ayaktan oluşturulan testtir. Doktorunuz şayet klinik muayenede kanserin büyümesinin servikstenrektal kanal amacıylae doğru olduğunu düşünürse bu testi önerecektir.

Anestezi altında muayene. Doktorunuzun daha derinlemesine bir muayene edebilmesi amacıyla anestezist doğrulusunda damardan oluşturulan sakinleştirme prosedürü ile beraber oluşturulan bir işlemdür. Eğer rektal muayene sizin amacıyla çok ağrılı ise ve hekiminiz evrelemeyi daha iyi dşayetlendirmek istiyorsa bu tekniği önerecektir. Özellikle bu test sistoskopi, proktoskopi ve bütünör biyopsisi ile aynı seansta yapılmaktadır.

Serviks Kanseri Evreleri

Evreleme, tedavi biçimi ve gidişatı saptamak amacıyla kanserleri kategorize etmenin standart bir yoludur. Serviks kanseri amacıyla evreleme alttaki gibidir:

Evre I: Kanser hala servikste sınırlı
IA A Sadece biyopsi ile görülebilen servikse sınırlı mikroskopik kanser
IB Muayene sırasında çıplak gözle görülebilen kanser
IB1: 4 cm’den daha ufak kanser
IB2: 4 cm’den daha büyük kanser
Evre II: Serviks dışına yasenearak serviksin yakınındaki yumUşak dokuya ya da vajina kubbesine yasenemış kanser.
Evre III: Kanser serviksin dışına yasenearak, pelvik yan duvarları tutmuş ya da, ayaklarda şişmeye namacıyla olmuş yada idrar torbasına idrar akışını bloke etmiş ya da alt vajinajı tutmuş.
Evre IV: Kanser serviks ya da yukarıda bahsi geride bıraktığımız rastgele bir bölgenin dışına yasenearak idrar torbası, rektum ya da karaciğer ve akciğer gibi uzak organ yaseneımı yapmış

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Serviks kanseri amacıyla tedavi seçenekleri kanserin evresine dayanmaktadır. Erken evrelerde yakalanan serviks kanserinin tedavisi göreceli olarak kolaydır.

Cerrahi

Küçük, erken evre kanseri olan hastalar histerektomi (rahim ve rahim ağzının çıkarılması) ile cerrahi olarak tedavi edilebilir. Serviks kanserinin yaseneımına bağlı olarak farklı histerektomi çeşitleri önerilebilir. Cerrahi operasyon, classic açık ameliyat ya da laparoskopi ya da robotik cerrahi gibi en az invaziv yöntemler kullanılarak yapılabilir. Ameliyat biçiminin seçimi, cerrahın tecrübesi ve tercihi, kanserin ebatı ve sizin anotomik yapınız gibi bir çok faktöre bağlı olarak yapılır. Bu karar hekiminizle detaylı olarak tartışılır.

Doğurganlığı Koruyan Cerrahi Seçenekler

Serviks üzerindeki rastgele bir cerrahi istikbalteki gebelikleriniz amacıyla risk taşımaktadır ki hekiminiz bununla alakalı detaylı bilgi verecektir. Ek olarak serviksin ya da uterusun bir parçasını güvenliğini sağlamak kanserin nüksetme riskinde artış ile temaslıdir. Her hasta amacıyla bireysel halleri dşayetlendirilerek onun amacıyla doğru olan cerrahi işlemün seçiminde karar vermek amacıyla en iyi bilgilendirme yapılmalıdır.

Servikal konizasyon:

Bu ameliyatta serviks koni biçiminde çıkarılır. Kanserin ne kadar ilerlediğini saptamak ya da çok erken kanserleri ve kanser evveli servikal farkılıkları tedavi etmede kullanılabilir.
Radikal trakelektomi: Bu ameliyatta erken evre serviks kanseri olan hastalarda serviks ve etrafındaki dokular çıkarılır fakat mümkün istikbal gebelik amacıyla rahim yerinde bırakılır.
Basit Histerektomi: Bu ameliyatta yalnızca serviks ve uterus çıkarılır. Bu işlem yalnızca mikroskopik olarak belirlenebilen çok erken evre serviks kanserli hastalar amacıyla idealdur.

Radikal Histerektomi:

Bu ameliyatta rahim ve serviks parametrium adı verdiği serviks etrafındaki yumUşak dokular ile beraber çıkarılır. Hem de vajina kubbesinin ufak bir alanı da çıkarılır. 4 santimden ufak bütünörü olan serviks kanserli hastalarda uygulanılan en sık işlemdür. Bu cerrahi genelde 7 ila 14 gün süresince mesanede kalacak bir kateter gerektirir. Radikal histerektomi, kolay histerektomiye göre daha karmaşık ve kapsamlı bir işlemdür.
Pelvik lenf düğümü diseksiyonu: Lenf nodu diseksiyonu kanserin lenf noduyla serviks dışına yaseneım gösterip göstermediğini anlamamızı sağlar. Lenf kanalları, lenf sıvısını lenf düğümlerine boşaltarak organlar amacıyla kanalizasyon sistemi vazifesini üstlenir.

Radyoterapi, Kemoterapi ya da Her İkisi Birden

Serviks kanseri ilaveten, kanser hücrelerini öldürüp yaseneımlarını önlemek üzere radyoterapi, kemoterapi ya da her ikisi aniden kullanılarak da tedavi edilebilir. Kanserin evresine bağlı olarak radyoterapi, dışarıdan (beden dışından makine kullanarak), içeriden (kanser amacıylae ya da yakınına direk radyasyon vermeye yarayan bir mekanizma kullanarak) ya da ikisi beraber uygulanabilir. Kemoterapide kanser hücrelerini öldürmek amacıyla ilaçlar kullanılır. Kemoterapi ilaçları ağız yolu ile ya da kas içi ya da damar amacıylae enjekte edilerek dolaşım sistemine eklenir ve böylelikle bedentaki kanserli bölgeye giderek tesir gösterir.

Tedavi Ardından Ne Olur?

Tedaviniz tamamlanıp hekiminiz doğrulusunda gerileme devreinde olduğunuz belirlendikten sonra yakın takibe alınırsınız. Doktorunuz ilk 3 sene amacıyla 3 ayda bir, ileri 3 sene amacıyla 6 ayda bir sizi kontrole çağırır. Bu vizitler sırasında tarzık olarak Pap smear testi ve pelvik muayene yapılır. Herhangi bir istenmeyen belirti olması halinde ya da rutin tarama amacıyla radyolojik görüntüleme tekniği istenebilir.

Sağ Kalım Desteği

Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği tedavi almış hastalara tedavi geçmişlerini ve istikbal bakım planlarını organize etmeye yardım eder. Jinekolojik onkoloğunuzla beraber sağkalım planı geliştirebilir ve bunu toplam sağlığınızı değerlendirmede ve geliştirmede kullanabilirsiniz.

HPV virüsü, Genital Siğilerin Tedavisi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

HPV bir vürüstür Lezyonları, siğil benzeri normal siğiller değildir. HPV virüsünü Negatif etmek gerekir. Normal siğil olmadığı için Yakmayla, Dondurmayla, Lazerle, Asit içerikli damlalar ve krem ile geçmez. Cildinizi tahriş ettiğiniz için çoğalarak yayılır.

HPV FORUM SİĞİL FORUM
HPV den Siğilden Kurtulanlar Yenenler.